Logo

FIFA-turnering 2. mars.

Fifaturnering

Vi trenger navn og alder på deltaker for å lage grupper. Det er fint om dere skriver dette i kommentarfeltet på Facebook, på messenger til DSK eller SMS til DSK 990 92 022. Oppgi gjerne en mailadresse vi kan nå dere på for fremtidig informasjon.

Lenke til arrangementet på Facebook

Volleyball

Volleyball

DSK ønsker å tilby volleyball for alle barn fra 10 år. Det vil i første omgang være en trening i uken.

Her vil det bli fokus på grunnleggende teknikk og forståelse for spillet, så det er ingen krav til forkunnskaper.

Dette skal være et lavterskeltilbud for de som ikke finner seg til rette i fotball eller håndball, men som fremdeles ønsker å drive med lagspill.

Vi ønsker å gi barn og unge en større glede av volleyball, og alle banene som finnes rundt om på Dvergsnes/Holte området, både innendørs og utendørs vil være aktuelle treningsarenaer.

Vil du høre mer om dette, kom på møte tirsdag 29.01 kl 21.00.

E-sport for barn og unge!

E-sport

DSK ønsker å følge med i tiden. Flere av Norges største idrettslag, samt mange videregående skoler tilbyr e-sport, og vi ønsker å være en del av dette.

Her har vi med oss kompetente ledere som ønsker å møte barn og unge der de er, og hvor deres interesser er. Vi har allerede identifisert noen spill og spillplattformer som engasjerer våre barn og unge, men her vil veien bli skapt i fellesskap.

Noe vi er bevisste på og klar over, er at det kan skape negative assosiasjoner at en idrettsklubb fremmer flere timer foran skjermen. MEN dette handler om at noen av alle de timene barn og unge bruker foran skjermen, ønsker vi at de skal føle fellesskap og tilhørighet hvor de bli sett, inkludert og anerkjent ved å sitte flere sammen. Tanker rund folkehelse og fysisk aktivitet som et supplement er også tatt med.

Det vil bli informasjon om dette på møte tirsdag 29.01 kl 21.00.

Dette blir spennende, og vi gleder oss!

DSK basis

DSK basis

Basistrening er et tilbud fra 7 år og oppover. Denne treningen er for barn som ønsker:

  • Litt mer fysisk trening hver uke!
  • Å trene sammen med andre barn! Uavhengig av hvilken idrett de driver.
  • Variert trening!
  • Å bli bedre i sin idrett!
  • Lystbetont trening!
  • Å bli raskere, bli sterkere, få bedre utholdenhet m.m.

Treningen vil ha fokus på:

  • Allsidighet
  • Skadeforebygging
  • At barna skal tåle mer trening - "Trent for å trene"
  • Fysiske egenskaper: styrke, utholdenhet, hurtighet, bevegelighet, spenst.

I tillegg vil vi også ha fokus på de koordinative, psykiske og sosiale egenskapene. Dette være seg for eksempel: balanse, reaksjon, selvtillit, motivasjon, konsentrasjon, respekt m.m.

DSK ser for seg å starte opp friidrett når friidrettsbanen blir ferdigstilt på Kringsjå. «DSK basis» er nært beslektet til friidrett. I friidrett er mange av disse grunnleggende basisferdighetene som er beskrevet over sentrale.

Vi mener at basistrening kan være et veldig bra supplement og være et viktig grunnlag for ferdighetsutvikling i alle idretter.

Vi håper å tilby stor bredde, variasjon og ulike utfordringer når det gjelder treningsformer og øvelser slik at treningen skal tilpasses alder, utvikling og behov.

For å få til dette er vi avhengig av flere som ønsker å bidra, slik at vi står rustet til å se hvert enkelt barn og deres behov.

Oppstartsdato er ennå ikke fastsatt, men vi kommer til å trene på Dvergsnesbanen, grusbanen på Dvergsnes skole og/eller på Holtebanen.

Vi gleder oss:)

Sykkel

Sykkel

Til våren starter DSK en splitter ny sykkelgruppe. Først og fremst for barn og tweens fra ca. 5 år og oppover, og primært offroad.

Vi kommer til å ha mest fokus på teknikk og gøy-faktor.

For de aller minste blir det teknikkøvelser og lek uten at vi trenger å flytte oss så langt.

For de litt eldre blir det litt mer avanserte hinder samt sykling på grus og sti. Denne gruppen kommer til å flytte seg over litt større områder.

Kristiansand sykkelklubb (KCK) er positive. Vi har et godt samarbeid med KCK og kan være et bra springbrett videre til neste nivå for de som ønsker det.

Kom på møte tirsdag 29.01.19 kl 21.00. Da blir det mer informasjon.

Hvem er vi?

Dvergsnes Sportsklubb, DSK ble stiftet fredag 9. november 2018. Stiftelsen er et resultat av en lengre periode hvor det er gjort gode analyser og vurderinger. Nå tror vi tiden er riktig for å gi Kristiansand og vårt nærmiljø en ny sportsklubb.

Du lurer kanskje på hvem vi er? Vi håper DU er svaret, vi håper at DSK blir deg, din familie, din nabo og dine klassekamerater. Vi håper at fargene våre, og vår logo skal være samlende for våre barn og unge. Vi håper at DSK sine verdier og visjon skal være kjent. Vi håper at DSK skal være en felles arene hvor gode rollemodeller skal kunne former våre barn. Vi håper at du og nærmiljøet vil føle en stolthet over klubben din.

De som har dradd litt i trådene for stiftelsen er enkelte familier og ildsjeler, som har samlet trygge og gode rollemodeller. Det er satt sammen et styre, med kvinner og menn, - fordelt på representanter fra de ulike områdene ytterst i Randesund.

Nyetableringer vil alltid kreve mye tid, ressurser og motiverte mennesker. DSK skal bygges med en god grunnmur, og forhåpentligvis uten store voksesmerter. Mange roller skal bekles, og i tiden fremover kan vi ha brukt for akkurat DEG. Vi ønsker en lokal profil, og DSK er unikt heldige hva gjelder gode menneskelige ressurser å spille på.

DSK er stiftet av 21 personer, og styret består av:
Leder: Eivind Haavik
Nestleder: Erik Børresen
Styremedlem: Marthe Westgaard
Styremedlem: Trine Syvertsen Bjerke
Styremedlem: Martin Andersen

Vi kan nås på e-post post@dvergsnessk.no eller tlf. 99 09 20 22.

Hvorfor gjør vi dette?

Etableringen av DSK er i all hovedsak motivert av et ønske om nære forhold, tydelig identitet og tilhørighet, allsidighet og stort lokalt engasjement. Vi ønsker at vi i sammen kan skape en «brakke», et samlingssted, hvor vi kan bygge et miljø, hvor de fleste kjenner navnene til hverandre. En ny klubb, med nye drakter og ny logo, som barna er stolte av og som vi alle kan identifisere oss med.

DSK skal være medlem av Norges Idrettsforbund, en ideologisk organisasjon, tuftet på alle de sunne verdiene vi kjenner fra norsk idrett. Vi ønsker å gi alle beboere i vår bydel et godt og bredt sportstilbud.

Vi ønsker å skape en felles utviklingsarena for våre barn og medlemmer.

Vår visjon

«Gi våre barn et trygt og godt livsgrunnlag, gjennom sunne verdier, respekt og gode holdninger. Skapt gjennom idrettsglede, samhold og gode rollemodeller fra vårt nærmiljø.»

RIL

Det er viktig å informere om at opprettelsen av DSK ikke er en protest til RIL, det er ingen mistillit eller uenighet som ligger til grunn.

Randesund idrettslag er allerede etablert i området, og noen tenker kanskje at en ny klubb er unødvendig og kan ødelegge for RIL sitt arbeid. Andre tenker kanskje at dette blir utrolig bra, og at det er sunt og kommer på et riktig tidspunkt. Vi tenker at RIL og DSK kan stå side ved side og vi har et ønske om god sameksistens.

Innmelding

Vi har ikke fått medlemssystemet fra NIF ennå, men du kan sende en e-post til post@dvergsnessk.no som inneholder navn, adresse, e-post, tlf, fødselsdato, om det er familiemedlemskap eller enkeltperson, og hvis familie, navn og fødselsdato på de andre familiemedlemmene.

Medlemskontigenten for 2018 er satt til 100 kr for enkeltmedlem og 400 kr for familiemedlemsskap. For 2019 er enkeltmedlem satt til 400 kr og 1000 kr for familiemedlemsskap.

Kontakt

Tlf: 99 09 20 22

E-post: post@dvergsnessk.no