Basis

Vi i DSK mener at basistrening kan være et bra supplement, og et viktig grunnlag for ferdighetsutvikling i alle idretter.

Basistrening er et tilbud fra 7 år og oppover. Denne treningen er for barn som ønsker:

  • Litt mer fysisk trening hver uke!
  • Å trene sammen med andre barn! Uavhengig av hvilken idrett de driver.
  • Variert trening!
  • Å bli bedre i sin idrett!
  • Lystbetont trening!
  • Å bli raskere, bli sterkere, få bedre utholdenhet m.m.

Treningen vil ha fokus på:

  • Allsidighet
  • Skadeforebygging
  • At barna skal tåle mer trening - "Trent for å trene"
  • Fysiske egenskaper: styrke, utholdenhet, hurtighet, bevegelighet, spenst.

I tillegg vil vi også ha fokus på de koordinative, psykiske og sosiale egenskapene. Dette være seg for eksempel: balanse, reaksjon, selvtillit, motivasjon, konsentrasjon, respekt m.m.

«DSK basis» er nært beslektet til friidrett. I friidrett er mange av disse grunnleggende basisferdighetene som er beskrevet over sentrale. Vi tilbyr stor bredde, variasjon og ulike utfordringer når det gjelder treningsformer og øvelser slik at treningen skal tilpasses alder, utvikling og behov.