DSK tildelt midler fra Skillingsfondet

DSK er tildelt 10.000,- fra Skillingsfondet til innkjøp av nye skjermet.

Dette gjør at klubben kan kjøpe inn 10 nye skjermer til e-sportsatsingen, noe som vil komme våre kommende e-sportstjerner til gode. Vi takker for støtten!

Skillingsfondet