DSK leter etter daglig leder

Vi i DSK starter 2020 med å lete etter en person som kan tenke seg å påta seg vervet som daglig leder i klubben. Vi ønsker en person som brenner for nærmiljøet, og som har lyst til å være med å utvikle klubben videre til beste for unge, eldre og familier i bydelen vår.

I oppstarten vil det være ulønnet innsats tuftet på engasjement, og et ønske om å bidra til utviklingen av sportslige tilbud og fasiliteter i bydelen.

Rollen blir viktig med tanke på å skape giv, synlighet og motivasjon, bidra videre i utvikling av de aktivitetene som allerede har startet, samt legge til rette for nye aktiviteter, idretter og initiativ.

Er dette deg, eller kjenner du noen som passer til denne rollen? Da ønsker vi gjerne at du tar kontakt med oss på post@dvergsnessk.no.

Sportslig hilsen
Dvergsnes Sportsklubb, DSK