Informasjon vedrørende koronavirus

Kjære alle sammen!

Dvergsnes Sportsklubb har på lik linje med alle andre klubber og foreninger en pause i våre aktiviteter. Vi forholder oss til fortløpende informasjon fra NIF, og ellers de føringene som blir gitt av helsemyndighetene.

Vi ser frem til nye aktiviteter, glede og sammenkomster når samfunnet vender tilbake til normalen.

Nå må vi bare holde motet oppe, og ta vare på hverandre.

Beste ønsker,
Dvergsnes Sportsklubb, DSK.