Oppstart av aktiviteter

Dvergsnes Sportsklubb starter nå opp enkelte av våre aktiviteter. Klubben forholder seg til NIFs retningslinjer, og vi begynner derfor med de aktivitetene det vil være mulig å gjennomføre med godt smittevern og trygge rammer.

Klubben bruker Spond som plattform for planlegging av, og påmelding til aktiviteter. Informasjon om våre Spond-grupper finner du på denne siden, og her vil vi også legge ut aktivitetene i kalenderen etter hvert som de starter opp.

Vi håper å treffe mange av dere og de håpefulle i tiden som kommer, og vi krysser fingrene for at vår felles dugnad gjør at vi om ikke alt for lenge kan vende tilbake til normalen. Fram til det får vi fortsette å stå sammen og holde motet oppe.

Sportslig hilsen DSK